Sudden Inspiration Flat-Coated Retriever
Aktuell Hunde Zucht Über uns Links Kontakt
D-Wurf:  Fotogalerie 2 (ab 5 Monate)
Danny, Sept. 2013
Nilson, Sept. 2013
Nilson, Sept. 2013
Diamond, Okt. 2013
Fynn, Januar 2014
Lilo, fast einjährig
Dusty mit 1 1/2 Jahren Danny mit 1 1/2 Jahren Nilson im Winter 2014 Fynn, Dez. 2014
Danny (rechts) mit Flat-Freundin
Nilson Frühjahr 2015 Lilo Frühjahr 2015 Lilo Frühjahr 2015 Fynn, Frühjahr 2015